Verklaring beveiliging van data

Beste online-klanten,

We zijn blij met uw interesse voor onze website. De zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens heeft bij Musik Produktiv een zeer hoge prioriteit. Daarom houden wij ons bij het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens aan de geldende duitse wetgeving zoals vastgelegd in het Bundesdatenschutzgesetz als ook het Teledienstedatenschutzgesetz.

Navolgend informeren we u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

Verkrijgen, verwerken en gebruik van uw persoonsgebonden data
U kunt onze website bezoeken, zonder opgave van persoonlijke gegevens. Wij slaan alleen toegangsgegevens op zoals bijvoorbeeld de naam van uw internetprovider, de pagina waar vandaan u ons bezoekt, of de naam van de opgevraagde databank. Deze gegevens worden uitdrukkelijk alleen gebruikt voor de verbetering van ons aanbod, en geven ons geen toegang tot uw persoon.

Persoonsgebonden gegevens worden alleen dan betrokken, wanneer u deze in het kader van een bestelling, de opening van een klantnummer, of bij de registratie voor onze nieuwsbrief vrijwillig aan ons meedeelt. Wij gebruiken de door u opgegeven data zonder uw toestemming enkel en alleen voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst en volledige betaling van het verschuldigde bedrag worden uw gegevens voor verdere verwerking ontoegankelijk gemaakt, en na verloop van de belastingstechnische en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt toegestemd in het verdere gebruik van uw gegevens. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mail adres uitsluitend voor eigen commerciële uitingen gebruikt, tot u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Afmelden is op elk moment mogelijk.

Gebruik van Cookies
Op verschillende pagina’s van onze Online-Shop gebruiken wij cookies, om het bezoek aan onze website attractiever te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken.. Bij cookies gaat het om kleine tekstdata, die op uw computer opgeslagen worden. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afsluiten van de browsersessie weer van uw vaste schijf verwijderd (zogeheten sessie-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen in uw computer en maken het ons mogelijk om uw computer bij een volgende bezoek te herkennen (zogeheten permanente cookies). Deze cookies dienen voor het begroeten met uw gebruikersnaam, en maken het ingeven van wachtwoorden of het invullen van formulieren van gegevens bij vervolgbestellingen overbodig. Het is aan onze partner-ondernemingen niet toegestaan, om via onze website door middel van cookies persoonsgebonden data te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

Aanmaak van pseudonieme gebruikersprofielen voor webanalyse met Google
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw surfgedrag op deze website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw bezoek aan deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google in de USA, en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-eigenaar samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik gerelateerde diensten aan te bieden. Ook zal Google deze informatie in voorkomende gevallen aan derden aanleveren, voor zover dit wettelijk verplicht is, of voor zover derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google samenvoegen. U kunt de installatie van cookies door middel van de daartoe passende instellingen in uw browser-software verhinderen; we willen u er echter wel op wijzen, dat u in dat geval niet altijd alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde data door Google op de hiervoor beschreven wijze, en voor het hiervoor beschreven doel. De verzameling en opslag van data kan te allen tijde met toekomstige werking worden geweigerd. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te kunnen waarborgen wijzen wij er op, dat deze website Google Analytics met de toevoeging „_anonymizeIp()“ gebruikt, en daarom IP-adressen slechts in verkorte vorm worden verwerkt, teneinde een directe koppeling naar personen uit te sluiten.

Verspreiding van persoonsgebonden data
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de voor de levering ingeschakelde bezorgdienst, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de afwikkeling van betalingen geven we uw betaalgegevens door aan de voor de betaling ingeschakelde kredietinstelling.

Informatierecht
Bij vragen aangaande de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, bij informatie over, of correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens, als ook bij herroepen van eerdere toestemmingen, wendt u zich alstublieft aan:

Musik Produktiv GmbH & Co. KG
ter attentie van Datenschutzbeauftragter
Fuggerstr. 6
D49479 Ibbenbüren
Duitsland

Databescherming
Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het bestelproces versleuteld met behulp van SSL-techniek (Secure-Socket-Layer) over het internet verzonden. Creditcard-data worden niet opgeslagen, maar direct door onze payment-aanbieder B+S Card Service GmbH verzameld en verwerkt. We beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. De toegang tot uw klantnummer is alleen mogelijk na intoetsen van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangs-gegevens steeds vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten als u de communicatie met ons hebt afgesloten, met name indien u uw computer deelt met anderen.

Derden
Onze website kent enkele samenwerkingsverbanden met derden. Bijvoorbeeld bij pakket-tracking, bij creditcard betalingen of bij betaling op rekening. Gebruikers van onze website gaan bij het gebruik van dergelijke diensten een overeenkomst aan met de betreffende leveranciers, waarvoor dan de voorwaarden van de betreffende leverancier gelden.